Jak odstranit plíseň?

Řasy a plísně na zateplovacích systémech. Odstranění plísně ze zateplených fasád

Výskyt mikroorganismů na fasádě může mít různý původ a různě mohou být i vnímány. Na historických budovách umocňují pocit dlouhověkosti, ale na novostavbách se zateplovacím systémem je tento jev nežádoucí. A je vnímán spíše jako estetická vada, která může mít vliv na funkčnost systému.

Od počátku devadesátých let minulého století, neboli od počátku masového zateplování staveb se o tomto problému často diskutuje. A hledá se řešení, jak odstranit plíseň, jak jí předcházet nebo jak ji alespoň efektivně eliminovat. Můžeme se však podotknout, že dodnes se nepodařilo najít účinný způsob, jak preventivně chránit zateplovací systémy před mikroorganismy a ani jak zastavit jejich růst.

Kdo odstraní plíseň?

Co to jsou mikroorganismy, jak vznikají, a co potřebují pro život? Po zodpovězení těchto otázek dokážeme lépe pochopit problematiku jejich výskytu. A efektivněji řešit sanaci napadených fasád a dalších částí staveb.

Co způsobuje růst řas a plísní na fasádách…

Na úvod je nutné říci, že zvýšený výskyt řas na zateplovacích systémech není ve většině případech způsobený nekvalitními materiály. Nesprávně navrženým složením zateplovacího systému nebo nekvalitní prací. Je všeobecně známo, že řasy se vyskytují na všelijakých druzích podkladu. Bez ohledu na jejich chemické vlastnosti, a to i na materiálech jako je sklo, plech nebo plasty. Jak odstranit plíseň.

Na koho se obrátit s ostraněním plísní?

Biologické napadení je zpravidla způsobené jasně danými a stěží ovlivnitelnými fyzikální a přírodními vlivy, s kvalitou podkladu to nemá přímou souvislost.

Základním předpokladem růstu řas a jiných mikroorganismů je dostatečný a především pravidelný přísun vlhkosti. K zvlhčování povrchu fasády dochází buď dešťovými srážkami, nebo běžně i kondenzací vlhkosti na povrchu konstrukce (přísun vlhkosti kondenzací je poměrně nízký, ale zato pravidelný). Růst může ovlivnit také celkové prostředí s ustálenou vyšší relativní vlhkostí, ve kterém se stavba nachází.

Severní stěny…

Nejčastěji postižené jsou fasády, které jsou orientovány na sever. Především se to děje proto, že na tyto fasády působí několik vlivů, které výrazně podporují růst mikroorganismů.

Účinný přípravek proti plísním

Nedostatek dopadajícího slunečního záření zhoršuje bilanci vlhkosti na povrchu fasády a omezuje se účinek UV záření. Které eliminuje růst mikroorganismů na povrchu zateplovacích systémů. Tyto stěny jsou také namáhané takzvaným hnaným deštěm. Tloušťka izolantů se neustále zvětšuje. Při použití tlustějších a kvalitnějších izolací dochází k výraznému snížení tepelného toku skrz konstrukci. Takže povrch konstrukce je výrazně chladnější a odpařování vlhkosti z povrchu trvá déle. Než jak tomu bylo před zateplením. Jak odstranit plíseň.

Studená povrchová vrstva. Při použití moderních teplených izolantů s většími tloušťkami dochází především v chladném období k ochlazování až promrznutí povrchové úpravy (tenkovrstvé omítky a výztužné vrstvy) zateplovacího systému, která má tloušťku asi 5 – 8 mm. Když teplota povrchu této vrstvy klesne pod teplotu rosného bodu okolního vzduchu, dochází ke kondenzaci vodních par a tedy opět ke zvýšené vlhkosti. Je to způsobené výrazně nižší teplenou kapacitou povrchové úpravy.

Plísně a jejich vliv na zdraví

Mezi další významné vlivy, které se podílejí na vyšším výskytu řas a plísní patří například tyto:

– Okolí objektu – značný vliv na výskyt mikroorganismů na fasádě má i prostředí, ve kterém se objekt nachází. Jestliže je v blízkosti lesní porost, stromy, husté keře nebo vodní plocha, je podstatně vyšší šance výskytu biologického napadení fasády.

– Výběr materiálu – správný výběr materiálů může ovlivnit rychlost nástupu napadení fasády mikroorganismy.

– Nečistoty na fasádě – nečistoty, prach a pyl, které jsou větrem přeneseny na plochu fasády, zpomalují odpařování vody vnějšího povrchu a tím vytvářejí živnou půdu pro růst řas a plísní.

– Vlhká léta, mírnější zimy – pro růst plísní a řas jsou nejvhodnější mírnější klimatické podmínky s nižšími teplotami a s vyšší vlhkostí.

Ochranná opatření proti řasám a plísním je možné rozdělit do dvou základních kategorií na preventivní ochranu fasády a sanaci a dodatečnou ochranu již napadené fasády. K preventivní ochraně je důležitá zručnost řemeslníků, kteří zajistí zateplovacímu systému relativně rovné plochy bez nerovnosti. Nerovnosti na fasádě způsobují vyšší namáhání těchto míst vlhkostí.

Cena za odstranění plísní

Pro provedení…

Pro provedení likvidace plísní a dodatečné ochrany stěny je nejvhodnější si přizvat na pomoc profesionální firmu. Velice dobré výsledky má například A SERVIS LIPKA, s.r.o.. Technici firmy na napadená místa nanesou kyselou chemii a odstraňují mikroorganismy pomocí vysokotlakého čisticího přístroje. Jakmile se přesvědčí, že je fasáda důkladně očištěna a zbavena všech škůdců a nečistot, je možné ji ošetřit LSG dezinfekcí.

Profesionální odstranění plísní v Praze 8

Jedná se o vysoce účinný přípravek, který působí dlouhodobě a má skvělé výsledky. V případě, že by v důsledku ošetřování fasády došlo k poškození nátěru, provedou technici A SERVISU novou výmalbu v požadovaném odstínu.

Jako dodatečnou ochranu, která zajistí, že do fasády nebude pronikat vlhkost, používají LSG protiplísňový nátěr. Tento nátěr vytvoří průhlednou mikrovrstvu, která zajistí vaší fasádě dlouhodobou ochranu, vlhkost nepropustí dovnitř, ale vodní páry mohou z konstrukce volně unikat. Jak odstranit plíseň.

 

Related Post

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *