Mytí oken Hradec Králové

Městské zastupitelstvo se usneslo na zřízení domu služeb. Mytí oken, čištění fasád Hradec Králové

Na našem městě je úžasné to, že se snaží svým obyvatelům zjednodušovat život a zachovávat pěkné životní prostředí. V současné době máme opravdu úžasného starostu i zastupitelstvo. Jsou příkladem toho, že stále existují státní orgány, které se o blaho lidí skutečně starají. A bojují s těmi, kterým jde o to si co nejvíce nahrabat na svůj píseček.

Město jako fungující a spolupracující komunita

Moc se mi líbí akce, které jsou orientovány na zvelebování města. Jsou důkazem toho, že ač město nemá vysoký rozpočet, stejně se pouští do nelehkých oprav a vylepšení. Město každoročně pořádá krásné kulturní akce, které bývají pojaty jako víkendovka. V sobotu ráno se v kulturním domě na návsi sejdou místní nadšenci a lidé z různých řemesel, kterých bývá opravdu hodně. Předloží si předem připravený plán prací, co je potřeba v obci udělat. Odpoledne se pak vrhnou na věc a obyčejně odvedou velký kus práce. Večer se pak koná zábava, spousta hudby a tance, domácích dobrot a pití. Každý pracant pak dostane výslužku v podobě pečeného selete. Druhý den ráno se na projektu pokračuje a obyčejně jsou chlapi do brzkého odpoledne s dílem hotovi. Samozřejmě záleží na projektu. Někdy to bývá jednodenní hurá akce, někdy velmi promyšlená několikadenní činnost.

Někdy je potřeba pomoc od profesionálů

Naším posledním počinem byla stavba domu služeb, kde místní obyvatelstvo vypomáhalo stavební firmě. Samozřejmě v rámci možností. Stavební práce jsme tím neskutečně urychlili a stavbu jsme mohli začít užívat již po šesti měsících. Abychom mohli dům plně využít, museli jsme se nejdříve obrátit na úklidovou firmu, která by nám pomohla s generálním úklidem. A zejména s mytím oken a výloh. To vše bylo znečištěné od prachu a chemie ze stavby. Rozhodli jsme se pro firmu A SERVIS LIPKA, s.r.o., Mytí oken Hradec Králové, jelikož s ní máme výbornou zkušenost již dlouhá léta.

Nepopiratelný úspěch

Byl to poměrně rozsáhlý projekt, jehož realizací jsme zajistili to, co bývá v současnosti na venkově velkým problémem. Nezaměstnanost. Dům služeb sdružil na jednom místě řadu řemeslníků, obchodníků a jiných podnikatelů, kteří neměli budget na to, aby rozjeli vlastní podnikání a vlastně ani odvahu. Byly obavy, že takový projekt nemůže mít dlouhého trvání. Naštěstí tito škarohlídi pravdu neměli a obec jenom kvete. Jezdí sem mnoho zákazníků klidně i přes půl republiky. To proto, že vědí, že zde máme šikovné ručičky a že naši lidé skutečně svému oboru rozumějí.

Related Post

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *