elektromotor

Vhodným výberom priemyselného elektromotora ušetríte na nákladoch za energie

V priemyselnom sektore sa až približne 75-80% elektrickej energie spotrebuje práve na napájanie elektromotorov. Niet teda divu, že postupne narastajú tlaky na to, aby boli priemyselné elektromotory čo najefektívnejšie. Úspory na energiách pre jednotlivé prevádzky môžu byť pritom naozaj obrovské. 

Efektívny elektromotor ako cesta k nižšej energetickej náročnosti

Veľkou výzvou pre rôzne priemyselné prevádzky je v posledných rokoch najmä znižovanie energetickej náročnosti. Efektívnejšia výroba je pre mnohých prevádzkovateľov vytúženou métou, ktorú sa ale darí dosahovať aj vďaka našim vysokokvalitným priemyselným elektromotorom Kelheim spracovaných podľa tých najprísnejších požiadaviek. 

V praxi sa v súčasnosti stretávame najčastejšie s prechodom na motory s vysokou účinnosťou IE3 a elektromotory s veľmi vysokou účinnosťou IE4. Tejto zmene je ale potrebné prispôsobiť celý systém pohonu jednotlivých častí prevádzky, s čím samozrejme veľmi radi pomôžeme. Prechod k energeticky menej náročnej prevádzke môžeme ilustrovať napríklad našim radom elektromotorov Kinetics GP a Kinetics PP.

Elektromotory Kinetics GP a Kinetics PP sú k dispozícii s triedami účinnosti IE1, IE2, IE3 a IE4. Najmä posledné dva menované varianty spĺňajú tie najvyššie štandardy nielen v svojom bežnom ale aj mohutnom prevedení. Tieto motory sú v súčasnosti využívané v prevádzkach s rôznym zameraním, pričom uplatnenie si nachádzajú aj v ťažkom priemysle. 

Záverom dodajme, že pri výbere toho správneho elektromotora je potrebné vziať do úvahy nielen jeho energetickú náročnosť ale aj všetky ostatné jeho technické a prevádzkové parametre. Tie je potrebné v čo najväčšej miere porovnať s reálnymi podmienkami prevádzky a na to už treba nielen vedomosti ale aj skúsenosti. Výber to teda rozhodne nie je jednoduchý, v Kelheim vám s výberom tohto správneho elektromotora vždy ochotne pomôžeme. 

Related Post

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *