medium voltage motor

Low Voltage and High Voltage Electric Motors – What is the Difference Between Them and Which to Choose?

Have you chosen to drive your industrial plant with a modern and reliable electric motor? However, the selection despite the wide offer may not always be easy. However, at VYBO Electric, we will be happy to help you choose the electric motor for your industrial operation. Let’s look at the differences between low voltage and high voltage electric motors.

On the Slovak market, we have been specializing in the production and supply of standardized as well as special electric motors for years, which are suitable for most industrial applications. The performance range of our motors is extremely wide, ranging from 0.09 kW to 20,000 kW in the case of high voltage electric motors for heavy industry applications.

However, the needs of individual industrial plants vary widely across segments. That is why it is very important, with regard to ensuring efficient, safe and reliable operation, to adapt the choice of the electric motor to the conditions of the particular customer. If you do not find a suitable solution in the offer of VYBO Electric electric motors, the electric motor can be precisely adjusted. The different needs of our customers can be illustrated by comparing low-voltage and high-voltage electric motors.

Low voltage electric motors

VYBO Electric’s low-voltage electric motors are designed to be as efficient as possible while achieving low noise and vibration levels. In addition, they also have relatively small space requirements. With these balanced features, low voltage electric motors are the ideal choice for a wide range of industrial operations.
LV electric motors are often used to drive fans, mills, presses, elevators, pumps or crushers, and are also suitable for hazardous environments.

High voltage electric motors

Universal high-voltage electric motors are the ideal choice for high-voltage applications. HV electric motors have general and very wide application possibilities, and robust solutions for heavy industry with up to 20,000 kW are also available.
Let our experts advise you before choosing the right electric motor.

SK veriza textu

Nízkonapäťové a vysokonapäťové elektromotory – aký je medzi nimi rozdiel a ktorý si vybrať?

Rozhodli ste sa, že pohon vašej priemyselnej prevádzky zabezpečíte moderným a spoľahlivým elektromotorom? Výber napriek širokej ponuke ale nemusí byť vždy jednoduchý. Vo VYBO Electric vám však veľmi radi pomôžeme s výberom elektromotora práve pre vašu priemyselnú prevádzku. Pozrime sa na to, aké sú rozdiely medzi nízkonapäťovými a vysokonapäťovými elektromotormi. 

Na Slovenskom trhu sa už roky špecializujeme na výrobu a dodávanie štandardizovaných ale aj špeciálnych elektromotorov, ktoré sú vhodné pre väčšinu priemyselných aplikácií. Výkonnostný rozsah elektromotorov v našej ponuke je mimoriadne široký, a to od 0,09 kW až po 20 000 kW v prípade vysokonapäťových elektromotorov pre využitie v ťažkom priemysle. 

Potreby jednotlivých priemyselných prevádzok sa ale naprieč segmentmi veľmi odlišujú. Aj preto je s ohľadom na zabezpečenie efektívnej, bezpečnej a spoľahlivej prevádzky veľmi dôležité, prispôsobiť výber elektromotora podmienkam konkrétneho zákazníka. Ak by ste aj v ponuke elektromotorov VYBO Electric nenašli vyhovujúce riešenie, je možné elektromotor presne prispôsobiť. Rozdielnosť potrieb našich zákazníkov si môžeme ilustrovať na porovnaní nízkonapäťových a vysokonapäťových elektromotoroch. 

Nízkonapäťové elektromotory

Nízkonapäťové elektromotory od VYBO Electric sú vyrobené tak, aby boli čo najefektívnejšie a zároveň dosahovali nízku hladinu hluku a vibrácií. Popri tom majú aj relatívne malé priestorové nároky. Vďaka týmto vyváženým vlastnostiam sú nízkonapäťové elektromotory ideálnou voľbou pre široké spektrum priemyselných prevádzok. 

NN elektromotory sa často využívajú na pohon ventilátorov, mlynov, lisov, výťahov, čerpadiel alebo drvičov, pričom vhodné sú aj do nebezpečného prostredia. 

Vysokonapäťové elektromotory

Univerzálne vysokonapäťové elektromotory predstavujú ideálnu voľbu pre prevádzky, v ktorých je využívané vysoké napätie. VN elektromotory majú všeobecné a veľmi široké možnosti využitia pričom k dispozícii sú aj robustné riešenia pre ťažký priemysel s výkonom až do 20 000 kW. 

Nechajte si pred výberom toho správneho elektromotora poradiť od našich odborníkov. 

Related Post

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *