Proč je důležité dbát na vyváženost elektromotoru a jaký má vliv na jeho provoz?

Ve VYBO Electric nabízíme celou řadu průmyslových elektromotorů, frekvenčních měničů a také elektropřevodovek. Své využití si nacházejí ve všech oblastech průmyslu a proto je i naše nabídka různorodá. Záleží nám na tom, aby vám elektromotor po dodání fungoval co nejspolehlivější a co nejdéle. Zaměřili jsme se tedy na otázku vyváženosti elektromotoru a vlivy, které by mohly negativně ovlivnit životnost jednotlivých součástí elektromotoru.

Jedním z faktorů, který je třeba během provozu elektromotoru zohlednit je jeho vyvážení. Pokud jste se rozhodli pro koupi nového elektromotoru, nemusíte se ničeho obávat. Od výroby jsou totiž všechny elektromotory vyvážené, o čemž svědčí i zkoušky a protokoly o vyvážení. Platí to i v případě, že se se svým elektromotorem obrátíte na odborný servis, ten totiž vždy kontroluje i vyvážení elektromotoru.

Poškozený stroj může snadno způsobit nevyváženost elektromotoru

vyvázenost elektromotoruKdy však může nastat problém? V praxi může nastat situace, že vyvážený elektromotor je připojen resp. zajišťuje pohon zařízení, které vyvážené není. Tento problém může vzniknout především tehdy, když je poháněné zařízení poškozeno, popřípadě některá jeho část (například závaží) celkem chybí. Nevyváženost z poháněného zařízení se totiž lehce může přenést i na elektromotor a způsobit zkrácení životnosti jeho komponentů.

V každém případě tedy platí, že třeba je kontrolovat nejen vyváženost samotného elektromotoru ale zejména poháněných zařízení. Jelikož závady poháněných zařízení mohou přímo ovlivnit funkčnost a životnost elektromotoru, určitě se vyplatí pravidelně kontrolovat jejich stav. Platí to prakticky pro všechny typy strojů od čerpadel až po ventilátory nebo lisovací zařízení.

Při adekvátním a odborném přístupu si nad vyvážeností elektromotoru nemusíte lámat hlavu. Stačí důsledně dodržovat pokyny výrobce, případně servisu a využívat osvědčené měřicí postupy pro zjišťování nevyváženosti.

 

Related Post

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *